Innhold
Forord, drafting committee
Forord, WBFs president
Introduksjon til 2007-lovene for duplikatbridge
2007 Laws Commentary

Definisjoner
§ 1. Kortstokken rangering av kort og farger
§ 2. Mapper
§ 3. Bordoppstilling
§ 4. Makkere
§ 5. Tildeling av plass
§ 6. Stokking og giv
§ 7. Kontroll av mapper og kort
§ 8. Avvikling av rundene
§ 9. Fremgangsmåten etter en 
       uregelmessighet

§ 10. Fastsettelse av korrigering
§ 11. Tap av retten til korrigering
§ 12. Turneringslederens myndighet til å 
        bruke skjønn

§ 13. Ukorrekt antall kort
§ 14. Manglende kort
§ 15. Spill av feil mappe
§ 16. Lovlig og urettmessig informasjon
§ 17. Meldingsforløpets varighet 
§ 18. Budene
§ 19. Doblinger og redoblinger
§ 20. Gjentagelse og forklaring av 
        meldingene 

§ 21. Melding basert på ukorrekte 
        opplysninger
 
§ 22. Fremgangsmåter etter at meldingene 
        er avsluttet 

§ 23. Oppmerksomhet på mulig skade  
§ 24. Kort som er vist eller spilt ut under 
        meldingsforløpet 

§ 25. Lovlig og ulovlig endring av meldingen 
§ 26. Tilbaketrukket melding - Utspillsstraff
§ 27. Utilstrekkelig bud
§ 28. Melding betraktes som avgitt i tur 
§ 29. Fremgangsmåten etter at det er meldt 
        utenfor tur 

§ 30. Pass utenfor tur
§ 31. Bud utenfor tur
§ 32. Dobling eller redobling utenfor tur
§ 33. Samtidige meldinger
§ 34. Retten til å melde tapes ikke
§ 35. Meldinger som ikke er tillatt
§ 36. Dobling eller redobling som ikke er 
        tillatt 

§ 37. Melding som bryter påbud om å passe
§ 38. Bud på mer enn 7 trekk 
§ 39. Melding etter avsluttende pass 
§ 40. Makkeravtaler
§ 41. Spillet begynner
§ 42. Blindemanns rettigheter
§ 43. Blindemanns begrensninger
§ 44. Spillets avvikling
§ 45. Spilt kort
§ 46. Ufullstendig eller feilaktige angivelse av 
        kort fra blindemann

§ 47. Tilbaketrekking av spilt kort
§ 48. Kort framvist av spillefører
§ 49. Kort fremvist av en motspiller
§ 50. Behandling av straffekort
§ 51. To eller flere straffekort
§ 52. Unnlatelse av å spille ut eller spille et 
        straffekort 

§ 53. Godtagelse av utspill utenfor tur 
§ 54. Åpningsutspill med framsiden opp 
        utenfor tur 

§ 55. Spilleførers utspill utenfor tur 
§ 56. Motspillers utspill utenfor tur 
§ 57. For tidlig utspill eller påspill 
§ 58. Samtidig utspill eller påspill 
§ 59. Påbud om utspill eller påspill som ikke 
        kan etterkommes 

§ 60. Spill eller ulovlig spill 
§ 61. Unnlatelse av å følge farge - forespørsel 
        om revoke 

§ 62. Korrigering av revoke 
§ 63. Etablering av revoke
§ 64. Fremgangsmåte etter at en revoke er 
        blitt etablert 

§ 65. Ordning av stikkene
§ 66. Gransking av stikk
§ 67. Irregulære stikk
§ 68. Krav på eller avståelse av stikk
§ 69. Godtatt krav eller avståelse
§ 70. Krav eller avståelse som ikke blir 
        godtatt 

§ 71. Annulering av avståelse 
§ 72. Generelle prinsipper
§ 73. Kommunikasjon
§ 74. Oppførsel og etikette
§ 75. Feil forklaring eller feil melding 
§ 76. Tilskuere
§ 77. Scoringstabell for turneringsbridge 
§ 78. Utregningsmetoder
§ 79. Vunne stikk
§ 80. Reguleringer og organisasjon
§ 81. Turneringslederen
§ 82. Korrigering av feil i fremgangsmåten
§ 83. Orientere om retten til å appellere
§ 84. Avgjørelser når det er enighet om fakta
§ 85. Avgjørelser når det er uenighet om 
        fakta

§ 86. Justert resultat i lagturneringer
§ 87. Feilsorterte mappe
§ 88. Tildeling av erstatningspoeng
§ 89. Korrigering i singelturneringer
§ 90. Disiplinærstraff
§ 91. Straff eller utelukkelse
§ 92. Retten til å appellere
§ 93. Fremgangsmåten ved appeller