Forord til 2007-lovene for duplikatbridge
Fra José Damiani, President, World Bridge Federation

Jeg er stolt og beæret over å presentere 2007-lovene for duplikatbridge. På vegne av hele eksekutivkomiteen i WBF ønsker jeg først å gratulere og takke medlemmene i komiteen for å ha tatt på seg og gjort ferdig denne krevende oppgaven. De fortjener takknemmelighet fra WBF og dets medlemmer. Duplikatbridgen utvikler seg, og den har på mange områder endret seg. Det er WBF sitt ansvar å gjennomgå lovene regel„„„messig (siste gang 1997) som en service for sonene og de nasjonale bridgeorganisasjonene, og for deres turneringsledere og spillere. Vi følger med glede opp det historiske samarbeidet mellom Portland Club, European Bridge League og American Contract Bridge League. Derfor er WBF glad for å gjøre sin copyright fritt tilgjengelig for NBO, enten på engelsk eller for å oversette til deres eget språk. NBO kan bruke teksten på websiden (og dette forordet om de vil), men dersom de trykker den i noen form, så krever vi at nedenstående er med.

The Laws of Duplicate Bridge 2007.
Copyright

World Bridge Federation with thanks to
the members of the Committee:

Max Bavin, Ralph Cohen,
Grattan Endicott (co-ordinator) Joan Gerard, Ton Kooijman,
Jeffrey Polisner, Antonio Riccardi, William Schoder,
John Wignall (Chairman).

The historic co-operation of The Portland Club
The European Bridge League
The American Contract Bridge League
is gratefully acknowledged