Forord til 2007-lovene for duplikatbridge

De første lovene for duplikatbridge ble publisert i 1928. Det har vært etterfølgende revisjoner i 1933, 1935, 1943, 1949, 1963, 1975, 1987 og 1997.
I samsvar med sine egne regler har WBF gjort kjent denne utgaven i 2007. 
Tidligere -- i trettiåra -- ble lovene kunngjort av Portland Club of London og Whist Club of New York. Fra og med førtiåra erstattet lovutvalget i ACBL whistklubben, mens British Bridge League og European Bridge League supplerte Portland Club sitt arbeid.
Loven i 1975 ble også gjort kjent av WBF, og det samme skjedde i 1987 og 1997. Denne siste revisjonen erstatter teksten fra 1997. Sonemyndighetene kan gjøre teksten gjeldende når som helst etter 1. januar 2008, men før den 30. september 2008.
I årenes løp har det blitt en markert bedring av turneringsledernes kunnskap og erfaring, og dette er det tatt hensyn til i den nye teksten slik at deres ansvar er utvidet.
I tillegg er appellprosedyrene betraktelig forbedret gjennom lan„seringen av «Code of practice for appeals committees» som anbefales. 
Komiteen minnes med sorg Ralph Cohen, som døde i løpet av arbeidet, og Edgar Kaplan, som døde før arbeidet startet.
Komiteen takker Antonio Riccardi (HTL i EBL) og David Davenport i Portland Club. Komiteen takker også Anna Gudge, Richard Hills og Rick Assad for betydelig hjelp. Teksten kunne imidlertid ikke ikke ha vært skrevet uten det store og solide arbeidet som vår koordinator Grattan Endicott har lagt ned.


The Drafting Committee - medlemmer:
Max Bavin       Ralph Cohen      oan Gerard
Ton Kooijman       Jeffrey Polisner       William Schoder
Grattan Endicott (koordinator)       John Wignall (leder)
John R. Wignall, MNZM