NBF må bytte navn og logo

For å følge krav fra offentlige myndigheter og etter ønske fra mange av våre medlemmer har styret i NBF i helgens styremøte besluttet å endre navn på NBF og utlyse en logokonkurranse. 

NBF må bytte navn og logo

Som de fleste forstod var dette en 1. aprilspøk - vi har ingen vyer om å skifte noenting.


I den nye tilskuddsplattformen for støtte til frivillige organisasjoner vedtatt av Solberg-regjeringen i Granavolden-plattformen, er det et krav at nasjonale forbund som skal kunne motta støtte fra ulike støtteordninger, har et navn som viser at alle er inkludert i organisasjonen. NBF må derfor skifte navn til Norges Bridgeforbund. 

Da vi snart skal søke om nye offentlige støttemidler, må navneskiftet skje umiddelbart. Styret har derfor i sak 3-19 vedtatt at endringen skjer fra og med dagens dato.
Mer info om praktiske konsekvenser for klubber og kretser vil følge de neste dagene.

Samtidig har Norges Bridgeforbunds styre mottatt flere henvendelser fra kvinnelige medlemmer av organisasjonen som sier de ikke føler seg inkludert av logoen vår. Den viser som kjent en konge, og dette er i følge de mottatte brevene et brudd på likestillingsloven og et forsøk på å eksludere kvinner fra å kunne delta fullt ut i organisasjonen. I tråd med navnebyttet ønsker styret derfor også å bytte logo. Vi har fått hjelp av Vegard Brekke til å utforme en kjønnsnøytral logo som viser at alle er inkludert, men styret er fortsatt litt usikre på om den i stor nok grad viser hva vi holder på med. 

Styret ønsker derfor å invitere alle medlemmer til å sende oss noen tanker om hvordan dere mener NBFs nye logo bør være. Om medlemmens tanker kan gjenspeiles i utkastet fra Brekke vil styret gå for dette, alternativt vil man be om et redesign i tråd med medlemmenes ønsker. President Kari-Anne Opsal uttaler: Det er på tide at Norges Bridgeforbund får en logo som følger tiden og som vi kvinner også kan stille oss bak"

Vi inviterer derfor alle medlemmer til å sende oss deres tanker rundt en ny logo for NBF til bridge@bridge.no. Da styret ønsker å presentere en ny logo så fort som mulig, så ber vi om innspill umiddelbart.

Viktige elementer for en ny logo:
- Skal gjenspeile Norges Bridgeforbunds formål
- Skal i størst mulig grad inkludere hele organisasjonen (så feks bare konge/knekt eller dronning vil ikke være godt nok)
- Skal vise at det er kortspillet bridge vi utøver
- Bør følge en fargepalett som naturlig gjenspeiler kortenes farger

Vi gleder oss til mange gode innspill og tar gjerne i mot tegninger også om noen har kreative evner!