§ 92. RETTEN TIL Å APPELLERE

A. Deltakernes rett
En deltaker eller hans kaptein kan appellere for ny behandling enhver avgjørelse TL har tatt ved hans bord. Dersom det blir dømt at en slik appell mangler saklig begrunnelse kan den gi grunnlag for sanksjoner i henhold til reglementet. 

B. Tidsfrist for appell
Retten til å appellere en avgjørelse tatt av TL utløper 30 minutter etter at det offisielle regnskap er lagt ut til gjennomsyn, med mindre den arrangerende organisasjon har bestemt noe annet.

C. Hvordan det skal appelleres
Alle appeller skal gjøres gjennom TL.

D. Enighet blant appellanter
En appell skal ikke bli prøvet med mindre 

  1. i parturnering; begge spillerne i paret er enige om å appellere (men i singelturneringer kreves det ikke at en appellant har makkers godkjennelse), 
  2. i lagturnering; kapteinen er enig i å appellere.