§ 91. STRAFF ELLER UTELUKKELSE

A. Turneringslederens myndighet
I utførelsen av sine plikter med å opprettholde orden og disiplin har TL myndighet til å tildele straffepoeng, eller utelukke en deltaker fra den pågående sesjon eller deler av den. TLs myndighet på dette punkt er endelig og kan ikke bli overprøvd av et appellutvalg. (Se § 93B3.)

B. Rett til å diskvalifisere
TL har myndighet til å diskvalifisere en deltaker. Diskvalifiseringen må godkjennes av turneringsarrangøren.