§ 90. PROSEDYRESTRAFF

A. TLs myndighet
I tillegg til å gjennomføre straffebestemmelsene i disse lovene kan TL også tildele prosedyrestraff for enhver forseelse som unødig hindrer eller forsinker spillet, sjenerer andre deltakere, bryter mot korrekt fremgangsmåte, eller gjør at det må tildeles justert score ved et annet bord.

B. Regelbrudd som kan utløse prosedyrestraff
Følgende er eksempler på regelbrudd som kan utløse prosedyrestraff (men det er ikke begrenset til disse regelbruddene):

  1. en deltaker ankommer etter den kunngjorte starttid.
  2. en deltaker spiller unødig langsomt.
  3. diskusjon om meldinger, spill eller resultat av en mappe slik at det kan høres ved et annet bord.
  4. ulovlig sammenligning av scorer med en annen deltaker.
  5. berøring eller håndtering av kort som tilhører en annen spiller (se § 7).
  6. plassere ett eller flere kort i feil lomme på mappen.
  7. feil i fremgangsmåten (som for eksempel unnlatelse av å telle kortene på hånden, spill av feil mappe osv.) som medfører at noen av deltakerne får tildelt justert resultat.
  8. unnlatelse av omgående å føye seg etter bestemmelsene for turneringen eller instrukser fra TL.