§ 9. FREMGANGSMÅTEN ETTER EN UREGELMESSIGHET

A. Påpeking av uregelmessigheter

 1. Med mindre lovene forbyr det, kan enhver spiller påpeke en uregelmessighet under meldeperioden, uansett om det er spillerens tur til å melde eller ikke.
 2. Med mindre lovene forbyr det, kan spilleføreren og hver av motspillerne påtale en uregelmessighet som skjer under spillets forløp. For ukorrekt markerte stikk se § 65B3.
 3. Når en uregelmessighet har skjedd, kan ikke blindemann påpeke den så lenge spillet varer, men han kan gjøre det etter at hånden er ferdigspilt. Likevel kan alle spillerne, inklusive blindemann, forsøke å hindre at en annen spiller begår en uregelmessighet (blindemanns rettigheter er regulert i § 42 og § 43). 
 4. Det er ingen plikt til å påpeke regelbrudd fra ens egen side (men se § 20F5 om plikten til å rette opp makkers tilsynelatende feil forklaring).

B. Når en uregelmessighet er påpekt

 1. (a) TL bør tilkalles med en gang når en uregelmessighet er påpekt.
  (b) Enhver spiller, inklusive blindemann, kan tilkalle TL når en uregelmessighet er påpekt.
  (c) Ved å tilkalle TL mister ikke spilleren noen av de rettigheter han ellers måtte ha.
  (d) Det at en spiller påpeker en uregelmessighet som er begått av egen side, påvirker ikke motstandernes rettigheter.
 2. Ingen spiller skal foreta seg noe før TL har forklart alt vedrørende eventuelle korrigeringer. 

C. For tidlig korrigert uregelmessighet
Dersom den feilende spilleren korrigerer en uregelmessighet for tidlig, kan det påføre ham ytterligere korrigering (se § 26 om utspillsbegrensninger).