§ 87. FEILSORTERT MAPPE

A. Definisjon
En mappe betraktes som «feilsortert» hvis TL finner at ett eller flere kort er lagt på feil plass i mappen eller dersom han finner at giver eller soneforhold varierer mellom dublettene av samme spill, slik at konkurrentene som skal sammenlignes ikke har spilt spillet i nøyaktig samme form på grunn av dette.

B. Utregning 
Når TL regner ut poengene for en feilsortert mappe, bringes det på det rene så langt som det er mulig hvilke scorer som er gjort på spillets korrekte form, og hvilke på den forandrede form. På dette grunnlag deler TL scorene i to eller flere grupper, og regner ut hver gruppe for seg i samsvar med bestemmelsene for turneringen. (Dersom det ikke finnes relevante bestemmelser velger, TL en metode og bekjentgjør den.)