§ 86. JUSTERT RESULTAT I LAGTURNERINGER

A. Middelscore ved IMP-beregninger
Når TL velger å fastsette poeng direkte i form av middels pluss eller middels minus i lagturnering, er dette henholdsvis +3 IMP eller -3 IMP. Etter godkjenning fra regulerende myndighet, kan dette endres av en turneringsarrangør.

B. Korrigerte scorer som ikke balanserer i cup-kamper
Når TL tildeler korrigerte scorer som ikke balanserer hverandre (se § 12C) i kamper etter utslagsmetoden, blir resultatet for hvert lag regnet ut særskilt for vedkommende spill. Deretter blir gjennomsnittet av de to resultatene tildelt begge lagene.

C. Utskifting av spill
TL skal ikke anvende sin myndighet til å forlange omgiv av et bestemt spill ifølge § 6 når resultatet av kampen, uten dette spillet, kan være kjent for deltakerne. I stedet tildeles et justert resultat.

D. Resultat er oppnådd ved det andre bordet.
I lagspill når TL tildeler en justert score (unntatt erstatning som kommer fra bruken av § 6D2) og et resultat er oppnådd* mellom de samme deltakerne ved et annet bord, kan TL tildele en justert score i IMP eller totalpoeng. (Han bør gjøre det hvis dette resultatet synes fordelaktig for den ikke-feilende side.)

* Dersom spillet mellom de samme to deltakerne ved det andre bordet er startet, kan det bli fullført.