§ 82. KORRIGERING AV FEIL I FREMGANGSMÅTEN

A. Turneringslederens plikt
Det er TLs ansvar å korrigere feil og sørge for en avvikling av spillet som ikke står i strid med lovene.

B. Korrigering av feil 
For å korrigere en feil i fremgangsmåten kan TL:

  1. fastsette et justert resultat i samsvar med lovene.
  2. kreve, utsette eller avlyse spillet av en mappe.
  3. utøve enhver annen myndighet som disse lovene gir ham.

C. Feil begått av TL
Hvis TL har truffet en avgjørelse, som han senere finner ukorrekt, og ingen form for korrigering vil gjøre det mulig å regne ut poengene for mappen på normal måte, skal TL tildele en justert score, i det han behandler begge sider som ikke-feilende i denne sammenhengen.