§ 81. TURNERINGSLEDEREN 

A. Offisiell status
TL er den offisielle representant for turneringsarrangøren.

B. Ansvar og begrensninger

  1. TL har ansvaret for den tekniske ledelse av turneringen på stedet. Han har myndighet til å ordne opp i enhver forglemmelse fra arrangøren.
  2. TL bruker og er bundet av disse lovene og av tilleggsbestemmelser som er kunngjort med hjemmel i disse lovene.

C. Plikter og myndighet
TL (ikke spillerne) har ansvaret for å korrigere uregelmessigheter og for å erstatte skade. TLs plikter og myndighet vil normalt også omfatte følgende:

  1. å sørge for å holde disiplin, og passe på at spillet blir avviklet på en ordentlig måte.
  2. å gjennomføre og forklare disse lovene og gi spillerne råd om deres rettigheter og ansvar etter lovene.
  3. å korrigere feil eller uregelmessigheter han på en eller annen måte blir klar over innen utgangen av den korrigeringsfristen som er fastsatt i samsvar med § 79C.
  4. å fastsette korrigering når det skal brukes og å utøve den myndigheten han har i følge § 90 og § 91.
  5. etter eget skjønn å gi avkall på korrigering når det er grunn til det, etter anmodning fra den ikke-feilende side.
  6. å bilegge tvistemål.
  7. å henvise spørsmål til det rette utvalget.
  8. å rapportere resultatene til den offisielle resultatlisten dersom tur„„neringsarrangøren krever det og å ta seg av alle andre saker som turneringsarrangøren har delegert til ham.

D. Delegering av plikter
TL kan delegere hvilken som helst av sine plikter til assistenter, men han blir ikke dermed fritatt fra ansvaret for at de blir korrekt utført.