§ 80. REGULERINGER OG ORGANISASJON

A. Regulerende myndighet

 1. Regulerende myndighet etter disse lovene er,
  (a) for sine egne turneringer og arrangementer World Bridge Federation.
  (b) de respektive sonemyndighetene for turneringer som de har ansvar for.
  (c) for alle andre turneringer og arrangementer det nasjonale bridgeforbundet for det området der turneringen blir arrangert.
 2. Regulerende myndighet har det ansvar og den myndighet som er spesifisert i disse lovene.
 3. Regulerende myndighet kan delegere sin myndighet (men beholde overordnet ansvar for utøvelsen) eller overføre dem (og dermed fri seg fra alt ansvar for utøvelsen).

B. Turneringsarrangør

 1. Regulerende myndighet kan anerkjenne en enhet kalt «Turneringsarrangør» som er underlagt disse lovene og kravene fra regulerende myndighet og som har ansvar for å forberede og arrangere turneringer. Turneringsarrangørens myndighet kan bli delegert, men ansvaret for gjennomføringen beholdes. Regulerende myndighet og turneringsarrangør kan være samme organisasjon.
 2. Turneringsarrangørens myndighet og plikter omfatter:
  (a) å oppnevne TL. Hvis det ikke finnes noen TL, bør spillerne peke ut en person til å utføre hans funksjoner.
  (b) å forberede arrangementet av turneringen, innbefattet spillelokaler, innkvartering og utstyr.
  (c) å fastsette dag og klokkeslett for hver sesjon.
  (d) å fastsette påmeldingsvilkår.
  (e) å fastsette betingelsene for meldinger og spill i samsvar med disse lovene, sammen med spesielle vilkår (som f.eks. spill med skjermer - korrigering for uregelmessigheter som ikke blir kjent på andre siden av skjermen, kan i så fall tilpasses).
  (f) å offentliggjøre eller meddele bestemmelser som kan supplere, men ikke stå i strid med disse lovene.
  (g)      (i)‚å ordne med* assistenter som TL har behov for.
            (ii)‚å skaffe annen stab og beskrive deres plikter og ansvar.
  (h) å ordne med et system for å ta i mot og registrere påmeldinger.
  (i) å etablere passende regler for spillet og gjøre dem kjent for deltakerne.
  (j) å sørge for at scorer blir samlet inn og registrert, og at det lages en offisiell resultatliste.
  (k) å sørge for hensiktsmessig ordning for å behandle appeller etter § 93.
  (l) alt annet ansvar og myndighet i disse lovene.

* Det er vanlig i en del områder at TL tar ansvar for noen eller alle oppgavene som det her kreves at arrangøren ordner.