§ 8. AVVIKLING AV RUNDENE

A. Flytting av mapper og spillere

  1. TL gir spillerne instrukser om korrekt flytting av mapper og bevegelse av deltakere.
  2. Med mindre TL har bestemt noe annet, er Nord ved hvert bord ansvarlig for å flytte mappene når de er ferdigspilt ved bordet og sørge for at de kommer til riktig bord før neste runde.

B. Avslutning av runden

  1. I alminnelighet avsluttes en runde når TL gir signal om at neste runde starter. Men hvis et bord ikke har avsluttet spillet til denne tid, fortsetter runden ved dette bordet helt til spillet er fullført og spillerne har flyttet seg.
  2. Når TL utsetter et spill ved et bord, så avsluttes ikke runden for dette spillet og de involverte spillerne før de har spilt spillet ferdig, blitt enige om scoren og registrert den, eller når TL har annullert spillet.

C. Avslutning av siste runde og selve sesjonen
Siste runde i en sesjon og selve sesjonen avsluttes ved hvert bord når spillet av alle mapper som er oppsatt for dette bordet er fullført, og når alle scorer er registrert uten innvendinger.