§ 78. UTREGNINGSMETODER

A. Utregning med poeng (Matchpoint)
Ved utregning med poeng (i parturneringer) blir hver deltaker tildelt poeng etter sammenligning av scorer oppnådd av forskjellige deltakere som har spilt samme mappe: To poengenheter (hele eller halve poeng) for hver score som er lavere enn deltakerens egen, én poengenhet for score som er lik deltakerens egen, og null poengenheter for hver score som er bedre enn deltakerens egen.

B UTREGNING MED INTERNASJONALE MATCHPOENG (IMP)
Ved utregning med internasjonale matchpoeng blir den totale poengdifferanse mellom de to scorer som sammenlignes omregnet til internasjonale matchpoeng (IMP) i samsvar med følgende tabell:

 

IMP

   

IMP

   

IMP

 
0-10
20-40
50-80
90-120
130-160
170-210
220-260
0
1
2
3
4
5
6
 
270-310
320-360
370-420
430-490
500-590
600-740
750-890
7
8
9
10
11
12
13
 
900-1090
1100-1290
1300-1490
1500-1740
1750-1990
2000-2240
 
14
15
16
17
18
19
 
 


D. Vilkårene for konkurransen
Hvis de er godkjent av regulerende myndighet kan andre scoringsmetoder (f.eks. konvertering til vinnerpoeng (VP)) brukes. Turneringsarrangøren bør bekjentgjøre vilkårene for konkurransen før en turnering eller en konkurranse. Disse bør i detalj beskrive påmelding, scoringsmetode, fastsettelse av vinnere, rangering ved lik score og lignende. Disse vilkårene må ikke være i konflikt med lovene eller reglement og de skal inneholde all informasjon som er spesifisert av regulerende myndighet. De bør være tilgjengelig for deltakerne