§77. Scoringstabell for turneringsbridge 

TREKKVERDI
Tildeles spilleførerens side hvis kontrakten blir vunnet.

For hvert trekk som er meldt og vunnet.

Trumfkontrakt § ¨ © ª
Udoblet 20 20 30 30
Doblet 40 40 60 60

Redoblet

80 80 120 120

Grandkontrakt Udoblet Doblet Redoblet
Første trekk meldt og vunnet 40 80 160

Hvert påfølgende trekk

30 60 120

En trekkverdi på 100 poeng eller mer (meldt og vunnet) på én mappe er UTGANG.

En trekkverdi på mindre enn 100 poeng er DELKONTRAKT.

BONUSER
Tildeles spilleførerens side.

Slemmer

Utenfor sonen

I faresonen

Lilleslem (12 stikk) meldt og vunnet 500 750

Storeslem (13 stikk) meldt og vunnet

1000 1500

Overstikk
Hvert overstikk (stikk i tillegg til kontrakten)
Udoblet

Trekkverdi

Trekkverdi

Doblet 100 200

Redoblet

200 400

Bonuser for utgang, Delkontrakt, Vunnet kontrakt 
UTGANG i faresonen

500

UTGANG utenfor faresonen 300

Enhver DELKONTRAKT

50

Doblet, men ikke redoblet kontrakt

50

Enhver redoblet kontrakt

100

STRAFF FOR BETER
Tildeles spilleførerens motstandere hvis kontrakten ikke blir vunnet.

BETER (stikk som spilleføreren mangler på å oppfylle kontrakten)

Utenfor faresonen
  Udoblet Doblet Redobl.
Første bet 50 100 200

Andre og tredje bet

50 200 400

Fjerde og hver påfølgende bet

50 300 600

I faresonen
  Udoblet Doblet Redobl.
Første bet 100 200 400

Hver påfølgende bet 

100 300 600