§ 76. TILSKUERE

A. Kontroll

  1. Tilskuere i spilleområdet* er underlagt TLs myndighet og kontroll i henhold til bestemmelsene for turneringen.
  2. Regulerende myndighet og turneringsarrangører som tillater utstyr for direkte elektronisk overføring av spill kan lage regler for hvordan slike overføringer kan bli sett og akseptabel oppførsel hos seerne. (En seer må ikke kunne kommunisere med en som spiller i den aktuelle sesjonen.)

B . Ved bordet

  1. En tilskuer har ikke lov til å se på hånden til mer enn én spiller, uten etter særskilt tillatelse.
  2. En tilskuer må ikke vise noen reaksjon på meldinger eller spill mens en giv er i spill.
  3. Så lenge en runde pågår, må ikke tilskueren vise noen særegen adferd eller komme med bemerkninger av noe slag, og han må ikke samtale med noen av spillerne.
  4. En tilskuer må på ingen måte forstyrre noen av spillerne.
  5. En tilskuer ved bordet skal ikke henlede oppmerksomhet på noe som angår spillet. 

C. Deltakelse

  1. En tilskuer i spilleområdet* kan bare uttale seg om fakta eller lover når TL ber ham om det.
  2. Regulerende myndighet og turneringsarrangører kan lage regler for hvordan uregelmessigheter forårsaket av tilskuere skal behandles.

D. Status
Alle i spilleområdet*, unntatt spillerne og turneringsstaben har status som tilskuere, med mindre TL sier noe annet.


* Spilleområdet omfatter alle deler av det området der en spiller kan være i løpet av en sesjon som han deltar i. Et reglement kan beskrive området mer nøyaktig.