§ 75. FEIL FORKLARING ELLER FEIL MELDING

Spillerens (og TLs) ansvar kan klargjøres ved to eksempler som viser hva som skjer etter at motstanderne har fått feil forklaring: Nord har åpnet med 1NT og Syd, som har en svak hånd med lang ruterfarge, har meldt 2Ru, som er ment som avslag. Imidlertid forklarer Nord som svar på spørsmål fra Vest, at Syds bud er sterkt og kunstig og spør etter majorfarger.

A. Feil som gir opphav til urettmessig informasjon (UI) 
Uansett om Nords forklaring er en korrekt beskrivelse av makkerparets avtaler eller ei vet Syd, som har hørt Nords forklaring, at budet 2Ru er blitt misforstått. Denne kunnskapen er UI «urettmessig informasjon» (se § 16A), og Syd må derfor være omhyggelig med ikke å dra fordel av denne urettmessige informasjonen (se § 73C). (Hvis Syd gjør det, skal TL fastsette et justert resultat.) Hvis Nord for eksempel gjenmelder 2NT, har Syd urettmessig informasjon om at dette budet bare benekter fire kort i noen av majorfargene, men Syd plikter å melde som om Nord hadde gjort et sterkt utgangsforsøk overfor en svak svarhånd, og dermed vist maksimumshånd.

B. Feil forklaring
Den aktuelle makkeravtalen går ut på at 2Ru er et naturlig avslag. Feilen er Nords forklaring. Denne forklaringen er et regelbrudd, ettersom Øst-Vest har krav på en nøyaktig beskrivelse av Nord-Syds avtale (når et slikt regelbrudd påfører Øst-Vest skade, skal TL fastsette et justert resultat). Hvis Nord senere blir klar over sin feil, må Nord straks tilkalle TL. Syd må ikke gjøre noe som helst for å korrigere den feilaktige forklaringen så lenge meldingsforløpet fortsetter. Etter den avsluttende pass bør Syd, dersom Syd blir spillefører eller blindemann, tilkalle TL og han må frivillig korrigere forklaringen. Hvis Syd blir motspiller, tilkaller Syd TL og korrigerer forklaringen når spillet er avsluttet.

C. Feil melding
Makkeravtalen er som Nord har forklart 2Ru er sterk og kunstig og feilen er Syds bud. Her er det ikke skjedd noe regelbrudd, ettersom Øst-Vest faktisk fikk en nøyaktig beskrivelse av Nord-Syds avtale. De har ikke noe krav på å få en nøyaktig beskrivelse av Nord-Syds hender. (Uansett om de blir påført skade eller ikke, skal TL la resultatet bli stående. Men hvis det ikke foreligger bevis for det motsatte, skal TL gå ut fra at det er gitt feil forklaring og ikke avgitt et feilaktig bud.) Syd må ikke korrigere Nords forklaring (eller gjøre TL oppmerksom på den) med det samme, og har heller intet ansvar for å gjøre det senere.