§ 74. OPPFØRSEL OG ETIKETTE

A. Korrekt holdning

 1. Spillerne bør alltid være høflige ved bordet.
 2. Spillerne bør omhyggelig unngå enhver bemerkning eller handling som kan ergre eller sjenere andre spillere, eller forstyrre deres glede over spillet.
 3. Alle spillere bør følge ensartet og korrekt fremgangsmåte i melinger og spill.

B. Etikette
Enhver spiller bør avholde seg fra:

 1. å ikke vie spillet tilstrekkelig oppmerksomhet.
 2. å komme med ubegrunnede kommentarer under meldingsforløpet og spillet.
 3. å ta frem et kort før det er vedkommendes tur til å spille.
 4. å forlenge spillet unødig for å bringe en motstander ut av fatning (for eksempel ved å spille selv om man vet med sikkerhet at resten står).
 5. å tilkalle TL på en måte som er uhøflig overfor TL eller de øvrige deltakere.

C. Brudd på fremgangsmåten
Følgende er eksempler på brudd på fremgangsmåten:

 1. å bruke forskjellige benevnelser på samme melding.
 2. å tilkjennegi tilfredshet eller misnøye med en melding eller et spill.
 3. å tilkjennegi en forventning eller hensikt om å vinne eller tape et stikk som ikke er fullført.
 4. å komme med kommentarer under meldings- og spilleforløpet, eller på annen måte oppføre seg slik at det henleder oppmerksomheten på et viktig poeng eller på antallet stikk som fortsatt trenges for et vellykket resultat.
 5. å se anspent på noen av spillerne under meldings- og spilleforløpet, eller se på en annen spillers hånd i den hensikt å se kortene, eller å iaktta hvor spilleren trekker kort fra (men det er korrekt å handle ut fra informasjon som man har fått ved å se en motstanders kort av vanvare*).
 6. å vise åpenbar mangel på ytterligere interesse for en giv (for eksempel ved å legge sammen kortene).
 7. å variere det normale tempo for meldinger eller spill i den hensikt å bringe en motstander ut av fatning.
 8. å forlate bordet uten grunn før runden er offisielt avsluttet.

*‚Når det gjelder tilfeller der en spiller kan ha fremvist kort med forsett, se § 73D2.