§ 73. KOMMUNIKASJON 

A. Korrekt metode for kommunikasjon mellom makkere

  1. Kommunikasjon mellom makkere under meldingsforløpet og spillet skal bare foregå ved hjelp av selve meldingene og spillet.
  2. Meldinger og spill skal foregå uten unødvendig ettertrykk, tonefall eller andre særegenheter, og uten unødig nøling eller hastverk. Men regulerende myndighet kan kreve obligatoriske pauser, som for eksempel i første melderunde, etter en stoppmelding** eller i første stikk.

B. Ukorrekt kommunikasjon mellom makkere

  1. Kommunikasjon mellom makkere skal ikke foregå ved hjelp av metoder som for eksempel måten meldinger eller spill blir utført på, tilleggsbemerkninger, bevegelser, spørsmål som stilles eller ikke stilles til motstanderne, eller alerter og forklaringer som blir gitt eller ikke gitt dem.
  2. Den aller alvorligste forseelsen er for et makkerpar å utveksle informasjon gjennom forhåndsavtalte kommunikasjonsmetoder som ikke er godkjent i lovene. 

C. Spilleren mottar urettmessig informasjon (UI) fra sin makker
Når en spiller har mottatt urettmessig informasjon fra sin makker som for eksempel fra en bemerkning, et spørsmål, en forklaring, en bevegelse, en særegen adferd, et unødvendig ettertrykk, et tonefall, hastverk eller nøling, en uventet alert eller mangel på alert, må spilleren omhyggelig unngå å utnytte den på noen som helst måte som kan være fordelaktig for egen side.

D. Variasjoner i tempo eller spillemåte

  1. Det er ønskelig, selv om det ikke alltid er nødvendig, at spillerne spiller kortene i et jevnt tempo og på samme måte. Imidlertid bør spillerne være spesielt forsiktige i situasjoner der variasjon i måte eller tempo kan tjene til egen sides fordel. For øvrig er det i seg selv intet brudd på de etiske reglene dersom man ufrivillig varierer tempoet eller måten en melding eller et spill blir gjort på. Men det er bare for motstanderne det er korrekt å trekke slutninger av slike variasjoner, og de gjør det på egen risiko.
  2. En spiller må ikke prøve å villede en motstander ved hjelp av bemerkning eller bevegelse, ved å skynde seg eller nøle med en melding eller et spill (som når man nøler før man spiller en singleton), eller gjennom måten meldingen eller spillet blir gjennomført på, eller ved med hensikt å avvike fra korrekt fremgangsmåte.

E. Narring
Det er korrekt for alle spillere å prøve å narre en motstander med en melding eller et spill (så lenge narringen ikke er beskyttet av en skjult makkeravtale eller erfaring). 

F. Brudd på de etiske reglene

Når et brudd på de etiske reglene som beskrevet i denne paragraf fører til skade for en uskyldig motstander, eller hvis TL finner at en uskyldig spiller har trukket en feilaktig slutning av en bemerkning, adferd, tempo eller lignende, og motstanderen ikke hadde noen påviselig bridgemessig grunn for handlingen, og på det tidspunkt da handlingen ble begått kunne ha visst at handlingen kunne tjene til egen fordel, skal TL tildele et justert resultat (se § 12).

** Det vil si uventet i forhold til grunnlaget for handlingen
** Norske regler for obligatoriske pauser i «Regler for stopp og alert»