§ 72. GENERELLE PRINSIPPER

A. Overholdelse av lovene
Bridgeturneringer bør spilles i strengt samsvar med lovene. Hovedhensikten er å oppnå høyere score enn andre konkurrenter samtidig som man overholder prosedyrene etter lovene og den etiske standarden som de setter opp.

B. Brudd på lovene

  1. En spiller må ikke bryte loven med forsett, selv om han er villig til å akseptere den fastsatte korrigeringen for regelbruddet.
  2. Det finnes ingen forpliktelse til å gjøre oppmerksom på et regelbrudd som egen side har begått (men se § 20F om feil forklaring og se § 62A og § 79A2).
  3. En spiller må ikke forsøke å skjule et regelbrudd, for eksempel ved å begå en ny revoke, skjule et kort som er innblandet i en revoke eller blande kortene i utide.