§ 71. ANNULLERING AV AVSTÅELSE

En avståelse må bli stående når den først er gjort, men innenfor den korrigeringsfrist som er fastsatt i § 79C, skal TL annullere en avståelse i følgende tilfeller:

  1. Hvis en spiller har avstått et stikk som hans side allerede har vunnet; eller
  2. hvis en spiller har avstått et stikk ikke kunne tapes ved noe normalt * spill av de kortene som er igjen.
    Spillresultatet endres og et slikt stikk godskrives spillerens side.

* Når det gjelder bestemmelsene i § 70 og § 71, vil «normal» spillemåte omfatte spillemåter som vil være skjødesløse eller under vanlig standard for den spiller det gjelder.