§ 70. KRAV ELLER AVSTÅELSE SOM IKKE BLIR GODTATT

A. Standard fremgangsmåte
Når TL dømmer i et krav eller en avståelse som ikke er godtatt, beregner TL resultatet av mappen så rettferdig som mulig for begge sider, men i ethvert tvilsomt punkt angående et krav, skal det dømmes mot den som har fremsatt kravet. TL går frem på følgende måte:

B. Redegjørelsen gjentas

 1. TL forlanger at den som fremsatte kravet, skal gjenta den redegjørelsen han ga da kravet ble fremsatt.
 2. Deretter skal TL høre motstandernes innvendinger mot kravet. (Men TLs vurdering er ikke begrenset bare til motstandernes innvendinger.)
 3. TL kan kreve at alle spillerne legger sine resterende kort på bordet med fremsiden opp.

C. Når det finnes trumf igjen
Når det fortsatt er trumf igjen på en av motstandernes hender, skal TL tildele ett eller flere stikk til motstanderne dersom følgende tre betingelser er oppfylt:

 1. Den som fremsatte kravet nevnte ikke noe om dette trumfkortet, og
 2. det er mulig at den som fremsatte kravet ikke var oppmerksom på at det fortsatt var trumf på en av motstandernes hender da kravet ble fremsatt, og
 3. et stikk kunne bli tapt til denne trumfen ved noen normal* spillemåte.

D. TLs vurderinger

 1. TL skal ikke godkjenne at den som fremsatte kravet foreslår en vellykket spilleplan som ikke inngikk i den opprinnelige redegjørelsen, såfremt det finnes noen alternativ normal* spilleplan som ville være mindre vellykket.
 2. TL skal ikke akseptere noen del av en motspillers krav som er avhengig av at hans makker velger en bestemt spillemåte blant alternative normale* spillemåter. 
 3. Etter § 68D skulle spillet ha opphørt, men hvis det er spilt etter at kravet ble fremsatt, kan dette gi bevis for en del av forklaringen av kravet. TL kan akseptere dette som bevis for spillerens sannsynlige spill etter at kravet ble fremsatt og/eller om kvaliteten på kravet.

E. Ny spilleplan

 1. TL skal ikke godkjenne noen vellykket ny spilleplan fra den som fremsatte kravet, når den ikke er nevnt og den er avhengig av at et bestemt kort finnes hos en av motstanderne og ikke hos den andre, med mindre en motstander har unnlatt å følge dette kortets farge før kravet ble fremsatt, eller senere ville unnlate å følge fargen ved enhver normal* spilleplan; eller hvis det å ikke velge en slik spillemåte ville være irrasjonelt.
 2. Regulerende myndighet kan spesifisere en rekkefølge (f.eks. «fra toppen») som TL skal dømme at kortene i en farge spilles dersom det ikke ble forklart i redegjørelsen for kravet (spillet skal følge kravene i lovene).

* Når det gjelder bestemmelsene i § 70 og § 71, vil «normal» spillemåte omfatte spillemåter som vil være skjødesløse eller under vanlig standard for den spilleren det gjelder.