§ 7. KONTROLL AV MAPPER OG KORT

A. Plassering av mappen
Når en mappe skal spilles, blir den plassert midt på bordet og ligger der til spillet er fullført.

B. Kortene tas ut av mappen

  1. Hver spiller tar ut av mappen den hånden som svarer til egen kompassretning.
  2. Hver spiller teller sine kort med fremsiden ned for å forvisse seg om at han har nøyaktig 13. Deretter, og før han melder, må han se på fremsiden av sine kort.
  3. Under spillet skal hver av spillerne føre kontroll med sine egne kort og ikke la dem bli blandet med kortene til andre spillere. Ingen av spillerne skal berøre andre kort enn sine egne (men spilleføreren kan spille blindemanns kort i samsvar med § 45) under eller etter spillet, unntatt med TLs godkjennelse.

C. Kortene legges tilbake i mappen
Etter at spillet er slutt bør alle spillerne blande sine 13 opprinnelige kort, og deretter legge dem tilbake i den lommen som svarer til egen kompassretning. Senere skal ingen av hendene fjernes fra mappen med mindre en spiller fra hver side, eller TL, er til stede.

D. Ansvar for fremgangsmåten
Spillere som sitter i ro ved et bord i en hel sesjon har hovedansvar for at det er korrekte spilleforhold ved bordet.