§ 69. GODTATT KRAV ELLER AVSTÅELSE

A. Når det er etablert enighet.
Et krav eller en avståelse er godtatt når en deltaker går med på en motstanders krav eller avståelse, og ikke gjør noen innvendinger mot kravet eller avståelsen før spillerens side melder på neste spill, eller før runden er avsluttet, alt etter hva som inntreffer først. Mappen blir scoret som om de krevde eller avståtte stikk var blitt vunnet eller tapt gjennom spill.

B. TLs avgjørelse
Enighet om et krav eller en avståelse (se A) kan bli trukket tilbake innen korreksjonsperioden som er fastsatt i § 79C,

  1. hvis en spiller har godtatt tap av et stikk som hans side allerede har vunnet; eller
  2. hvis en spiller har godtatt tap av et stikk som hans side sannsynligvis ville ha vunnet ved fortsatt spill. Spillresultatet endres og et slikt stikk godskrives spillerens side.