§ 66. GRANSKING AV STIKK

A. Inneværende stikk
Så lenge spillerens egen side ikke har spilt ut eller på til neste stikk, kan Spilleføreren eller hver av motspillerne, før de har snudd sitt eget spilte kort med fremsiden ned, forlange at alle kortene som er spilt til stikket blir snudd med fremsiden opp.

B. Eget sist spilte kort
Før det er spilt ut til neste stikk, kan spilleføreren eller hver av motspillerne se på, men ikke vise frem, sitt eget sist spilte kort.

C. Ferdigspilte stikk
Deretter kan ferdigspilte stikk ikke granskes før spillet er ferdig (bortsett fra på særskilt instruks fra TL, for eksempel om nødvendig for å verifisere en påstand om revoke).

D. Etter at spillet er fullført
Etter at spillet er fullført kan spilte og uspilte kort granskes for å undersøke en påstand om revoke, eller for å fastslå antallet av tapte og vunne stikk; men ingen av spillerne bør berøre andre kort enn sine egne. Hvis en spiller etter at det er fremsatt en slik påstand blander sine kort på en slik måte at TL ikke lenger kan bringe de faktiske forhold på det rene, skal TL dømme til fordel for den andre siden.