§ 65. ORDNING AV STIKKENE

A. Ferdigspilte stikk
Når det er spilt fire kort til et stikk, snur hver av spillerne sitt eget kort med fremsiden ned foran seg på bordet.

B. Markering av stikk

  1. Hvis spillerens side har vunnet stikket, legges kortet med lengderetningen pekende mot makker.
  2. Hvis motstanderne har vunnet stikket, legges kortet med lengderetningen pekende mot motstanderne.
  3. Spillefører kan kreve at et kort som ligger feil vei legges som bestemt ovenfor. Blindemann og motspillere kan gjøre oppmerksom på at et kort ligger feil vei, men disse spillerne mister retten til å gjøre det når det er spilt ut til neste stikk. Dersom det gjøres senere, kan § 16B bli brukt.

C. Orden
Hver av spillerne legger sine egne spilte kort i en ryddig rekke der kortene overlapper hverandre i den rekkefølge de er spilt, slik spillet kan gjennomgås for om nødvendig å fastsette hvor mange stikk hver av sidene har vunnet, eller i hvilken rekkefølge kortene ble spilt.

D. Enighet om resultatet av spillet
En spiller skal ikke bringe uorden i sine kort før det er oppnådd enighet om hvor mange stikk hver av sidene har vunnet. En spiller som ikke oppfyller dette kravet, mister sin rett til å gjøre krav på omstridte stikk eller til å fremsette påstand om (eller benekte) en revoke.