§ 64. FREMGANGSMÅTEN ETTER AT EN REVOKE ER BLITT ETABLERT

A. Korrigeringer etter revoke
Når en revoke er etablert,

  1. og stikket der revoken skjedde ble vunnet av den feilende spiller*, skal stikket der revoken skjedde sammen med ett av eventuelle påfølgende stikk vunnet av den feilende side overføres til den ikke-feilende side når spillet er slutt.
  2. og stikket der revoken skjedde ikke ble vunnet av den feilende spiller, skal - dersom stikket eller noen av de følgende stikk ble vunnet av den feilende side -- ett stikk overføres til den ikke-feilende side når spillet er slutt. 

B. Ingen korrigering
Det er ingen korrigering som i A etter en etablert revoke:

  1. Hvis den feilende side verken vinner revokestikket eller noe påfølgende stikk.
  2. Hvis det er en etterfølgende revoke i samme farge av den samme spilleren. § 64C kan bli brukt.
  3. Hvis revoken ble begått ved at en spiller unnlot å spille et kort som lå på bordet med fremsiden opp, eller tilhørte en hånd som lå på bordet med fremsiden opp, innbefattet et kort på blindemanns hånd.
  4. Hvis revoken først ble påpekt etter at en spiller på den ikke-feilende side har avgitt en melding på den påfølgende giv.
  5. Hvis revoken ble påpekt først etter at runden er avsluttet.
  6. Hvis det er en revoke i tolvte stikk.
  7. Når begge sider har revokert i samme spill.

C. Turneringsleder er ansvarlig for et rettferdig resultat
Når TL etter en etablert revoke - også revoke som ikke fører til korrigering - finner at den ikke-feilende side etter denne paragraf ikke har fått tilstrekkelig erstatning for den skade de har lidd, skal han tildele et justert resultat.

* et stikk vunnet av blindemann er ikke vunnet av spillefører ved bruken av denne §.