§ 63. ETABLERING AV REVOKE

A. Revoken blir etablert
En revoke blir etablert:

  1. når den feilende eller hans makker spiller ut eller på til det påfølgende stikk (ethvert spill etablerer revoken, uansett om det er lovlig eller ikke).
  2. Når den feilende eller hans makker nevner eller på en annen måte angir et kort som skal spilles til det påfølgende stikk.
  3. Når en spiller fra den feilende side gjør eller godtar et krav eller en avståelse av stikk, muntlig eller ved å snu sin hånd med fremsiden opp eller på noen annen måte.

B. Revoke kan ikke korrigeres
Når en revoke er blitt etablert, kan den ikke lenger korrigeres (unntatt som beskrevet i § 62D som gjelder revoke i tolvte stikk), og stikket der revoken skjedde blir ikke endret.