§ 62. KORRIGERING AV REVOKE

A. En revoke må korrigeres
En spiller må korrigere sin revoke hvis han blir klar over uregel„messigheten før den er blitt etablert.

B. Korrigering av revoke
For å korrigere en revoke trekker spilleren tilbake det kortet han spilte og erstatter det med et lovlig kort.

  1. Et kort som trekkes tilbake på denne måten, blir stort straffekort (§ 50) hvis det ble spilt fra en motspillers skjulte hånd.
  2. Kortet kan trekkes tilbake uten annen korrigering hvis det ble spilt fra spilleførerens eller blindemanns hånd (se også § 43B2(b)), eller hvis det var en motspillers kort som på forhånd var snudd med fremsiden opp.

C. Etterfølgende spilte kort

  1. Begge spillere på ikke-feilende side kan trekke tilbake og sette tilbake på hånden ethvert kort de måtte ha spilt etter revoken, men før den ble påpekt (se § 16D).
  2. Etter at en ikke-feilende spiller har trukket tilbake et kort i samsvar med pkt.1 ovenfor, kan den av spillerne på den feilende side som er i tur etter ham, også trekke tilbake sitt spilte kort. Dersom han er motspiller, blir det tilbaketrukne kort stort straffekort se § 16D.
  3. En påstand om revoke gir ikke automatisk rett til å kontrollere ferdige stikk (se § 66).

D. Revoke i tolvte stikk

  1. En revoke i tolvte stikk må korrigeres selv om den er etablert, hvis den oppdages før alle fire hendene er lagt tilbake i mappen.
     
  2. Hvis en motspiller begår revoke i tolvte stikk og før det har vært hans makkers tur til å spille til stikket; når den feilendes makker har kort i to farger, kan han ikke velge et påspill som kan være foreslått av at han har sett revokekortet.