§ 61. UNNLATELSE AV Å FØLGE FARGE - FORESPØRSLER OM REVOKE

A. Definisjon av revoke
Det er revoke når en spiller ikke følger farge som beskrevet i § 44C, eller ikke spiller ut eller på et kort eller en farge som spilleren har, og som han er pålagt å spille enten ifølge lovene, eller for å gjennomføre en korrigering bestemt av en motstander. (Se § 59 når spilleren ikke kan etterkomme et krav.)

B. Rett til å spørre om mulig revoke

  1. Spillefører kan spørre en motspiller som ikke har fulgt farge, om han har et kort i den utspilte fargen.
  2. (a) Blindemann kan spørre spillefører (men se § 43B2(b)).
    (b) Blindemann kan ikke spørre en motstander, og § 16B kan bli brukt.
  3. Motspillerne kan spørre spillefører og dersom det ikke er forbudt av regulerende myndighet, kan de spørre hverandre. (De risikerer at et slikt spørsmål lager UI.)