§ 60. SPILL ETTER ULOVLIG SPILL

A. Spill etter en uregelmessighet

  1. Hvis en spiller på ikke-feilende side spiller etter at hans HM har spilt ut eller spilt på utenfor tur eller for tidlig, men før korrigering er fastsatt, tapes retten til korrigering for denne feilen.
  2. Når retten til korrigeringer er tapt, blir det ulovlige spill behandlet som om det var skjedd i tur (unntatt når § 53C skal brukes).
  3. Hvis den feilende side har en tidligere forpliktelse til å spille et straffekort eller å gjøre et bestemt utspill eller påspill, gjelder denne forpliktelsen ved fremtidige utspill/påspill. 

B. Når motspiller spiller før spillefører har gjort et påbudt utspill
Når en motspiller spiller et kort etter at spillefører er blitt pålagt å trekke tilbake et utspill utenfor tur fra en av sine hender, men før spilleføreren har gjort utspillet fra rett hånd, blir motspillerens spilte kort et stort straffekort (§ 50).

C. Når den feilende side spiller før det er fastsatt korrigeringer
Når en spiller fra den feilende side spiller før det er fastsatt korrigering, påvirker det ikke motstandernes rettigheter. Utspillet/påspillet kan i seg selv bli gjenstand for korrigering.