§ 6. STOKKING OG GIV

A. Stokkingen
Før spillet begynner, stokkes hver kortstokk grundig. Hvis en av motstanderne ber om det, tas det av.

B. Giv
Kortene må gis med fremsiden ned, ett kort om gangen, i fire hender med tretten kort i hver. Deretter legges hver hånd med fremsiden ned i sin lomme i mappen. Anbefalt fremgangsmåte er at kortene gis med urviseren.

C. Begge par representert
Under stokkingen og given bør en spiller fra hver side være til stede, med mindre TL har gitt andre instrukser.

D. Ny stokking og omgiv

 1. Hvis det før meldingsforløpet begynner for noen av sidene, er på det rene at kortene er ukorrekt gitt eller at en spiller kan ha sett fremsiden av et kort fra en annen spillers hånd mens kortene ble stokket og gitt, må det stokkes og gis på nytt. Senere brukes § 16C dersom noen tilfeldigvis får se et kort som tilhører en annen spillers hånd før spillet er slutt (men se § 24). Ethvert ulovlig gitt spill skal annulleres. For alle andre uregelmessigheter gjelder de aktuelle lovparagrafene.
   
 2. Med mindre hensikten med turneringen er omspill av tidligere spilte spill, kan ikke noe resultat av spillet bli stående dersom kortene har vært gitt fra en sortert kortstokk uten å ha vært stokket, eller fra en giv som har vært spilt i en tidligere sesjon. (Dette skal ikke hindre arrangementer der det er ønskelig å bytte mapper mellom bord.)
 3. Etter bestemmelsene i § 22A må det foretas ny stokking og omgiv når TL krever det av en grunn som er i overensstemmelse med lovene (men se § 86C). 

E. Turneringsleder kan velge hvordan det skal stokkes og gis

 1. TL kan bestemme at det skal stokkes og gis ved hvert bord umiddelbart før spillet begynner.   
   
 2. TL kan selv stokke og gi kortene på forhånd. 
 3. TL kan la sine assistenter eller andre utpekte hjelpere foreta stokking og giv på forhånd. 
 4. TL kan bestemme at det skal gis på andre måter, eventuelt på forhånd, for å gi den samme forventningen om tilfeldig giv som under A og B ovenfor.

F. Dublering av mapper
Hvis forutsetningen for turneringen krever det, kan det lages én eller flere nøyaktige kopier av hver opprinnelige giv i samsvar med TLs instrukser. Når TL gjør dette skal det normalt ikke skje noen omgiv av et spill (selv om TL har myndighet til å kreve omgiv i spesielle tilfeller).