§ 59. PÅBUD OM UTSPILL ELLER PÅSPILL SOM IKKE KAN ETTERKOMMES

Hvis en spiller ikke er i stand til å gjøre et utspill eller påspill som han er pålagt i en korrigering, enten fordi han ikke har noe kort i den fargen som forlanges, eller bare har kort i en farge som han er nektet å spille ut, eller fordi spilleren er nødt til å følge farge, kan han spille et hvilket som helst ellers lovlig kort.