§ 58. SAMTIDIG UTSPILL ELLER PÅSPILL

A. Samtidig spill fra to spillere
Et utspill eller påspill som foretas samtidig med et lovlig utspill eller påspill fra en annen spiller, betraktes som å komme etter dette.

B. Samtidig spill fra samme hånd
Dersom en spiller spiller ut eller på to eller flere kort samtidig:

  1. Dersom bare ett kort er synlig, er dette kortet spilt. Alle andre kort tas opp og det er ingen annen korrigering (se § 47F).
  2. Hvis mer enn ett kort er synlig, bestemmer spilleren selv hvilket kort han vil spille; når han er motspiller, blir ethvert annet fremvist kort straffekort (se § 50).
  3. Etter at en spiller har trukket tilbake et fremvist kort kan en motstander som har gjort et påfølgende spill til dette kortet, trekke sitt kort tilbake og bytte det ut med et annet uten annen korrigering (men se § 16D).
  4. Hvis det samtidige spill ikke blir oppdaget før begge sider har spilt til neste stikk, brukes § 67.