§ 57. FOR TIDLIGE UTSPILL ELLER PÅSPILL

A. For tidlig påspill eller utspill til neste stikk
Når en motspiller spiller ut til neste stikk før hans makker har spilt til det foreliggende stikket, eller spiller utenfor tur før makkeren har spilt, blir kortet som er ukorrekt spilt ut eller på, et stort straffekort. Spillefører velger én av følgende muligheter. Han kan:

  1. forlange at den feilendes makker spiller sitt høyeste kort i den utspilte fargen, eller:
  2. forlange at den feilendes makker spiller sitt laveste kort i den utspilte fargen, eller:
  3. forby den feilendes makker å spille et kort i en annen farge som spilleføreren angir.

B. Når den feilendes makker ikke kan etterkomme straffen
Når den feilendes makker ikke kan oppfylle korrigeringen som spillefører har valgt, kan han spille et hvilket som helst kort som beskrevet i § 59.

C. Spillefører eller blindemann har spilt

  1. Det er ingen korrigering for en motspiller som spiller før sin makker hvis spillefører har spilt fra begge hender, eller hvis blindemann har spilt et kort eller på ulovlig måte har foreslått at det skal spilles. En singleton hos blindemann, eller ett av flere kort med tilstøtende rangering i samme farge, er ikke spilt før spillefører har gitt beskjed om (eller indikert*) spillet.
  2. Spilleførers for tidlige spill (ikke utspill) fra en av hendene er et spilt kort og det kan ikke trekkes tilbake.

* som f.eks. ved en håndbevegelse eller et nikk.