§ 55. SPILLEFØRERS UTSPILL UTENFOR TUR

A. Spilleførers utspill blir godtatt
Hvis spillefører har spilt ut utenfor tur fra sin egen eller blindemanns hånd, kan hver av motspillerne godta utspillet som beskrevet i § 53, eller kreve at det blir trukket tilbake (etter feilinformasjon, se § 47E1). Dersom motspillerne velger forskjellig skal den spilleren som er neste i tur etter utspillet utenfor tur avgjøre.

B. Krav om at spillefører skal trekke utspillet tilbake

  1. Hvis spillefører har spilt ut fra sin egen eller blindemanns hånd når det var en motspillers tur til å spille ut, og en av motspillerne krever at spillefører skal trekke tilbake det ukorrekte utspill, setter spillefører uten straff det feilaktige utspilte kort tilbake på riktig hånd. Det er ingen annen korrigering.
  2. Hvis spillefører har spilt ut fra feil hånd når det skulle spilles ut fra egen eller blindemanns hånd, og en av motspillerne krever at utspillet skal trekkes tilbake, trekker spilleren tilbake det feilaktig utspilte kortet. Han må spille ut fra riktig hånd.

C. Når spillefører kan erverve informasjon
Når en spillefører velger en spillemåte som kan være basert på informasjon han har fått gjennom regelbruddet, kan TL tildele et justert resultat.