§ 54. ÅPNINGSUTSPILL MED FREMSIDEN OPP UTENFOR TUR

Når et åpningsutspill utenfor tur er gjort med billedsiden opp, og makkeren til den som spilte ut utenfor tur samtidig spiller ut med billedsiden ned, skal TL dømme at kortet som ble spilt ut med billedsiden ned settes tilbake på hånden. Dessuten:

A. Spillefører legger sin hånd på bordet
Etter at et åpningsutspill utenfor tur er lagt med fremsiden opp, kan spillefører legge sin hånd på bordet. Derved blir han blindemann. Hvis spillefører begynner å legge sin hånd på bordet og derved viser frem ett eller flere kort, må han legge hele hånden på bordet. Blindemann blir spillefører.

B. Spillefører godtar utspillet
Når en motspiller gjør et åpningsutspill med fremsiden opp utenfor tur, kan spillefører godta det ukorrekte utspillet slik som beskrevet i § 53, og blindemann legges på bordet i samsvar med § 41.

  1. Kort nummer to til stikket spilles fra spilleførerens hånd.
  2. Hvis spilleføreren spiller kort nummer to til stikket fra blindemann, kan blindemanns spilte kort ikke trekkes tilbake unntatt for å korrigere en revoke.

C. Spillefører må godta utspillet
Hvis spillefører kan ha sett noen av blindemanns kort (bortsett fra kort som blindemann måtte ha fremvist under meldingsforløpet og som kom inn under § 24), må spillefører godta utspillet.

D. Spillefører nekter å godta utspillet
Spillefører kan kreve at en motspillers åpningsutspill utenfor tur blir trukket tilbake. Det tilbaketrukne kortet blir et stort straffekort. § 50D brukes.

E. Åpningsutspill fra spillefører eller blindemann
Dersom spillefører eller blindemann forsøker å gjøre et åpningsutspill brukes § 24.