§ 53. GODTAKELSE AV UTSPILL UTENFOR TUR

A. Når utspill utenfor tur behandles som korrekt
Ethvert utspill som er gjort utenfor tur med fremsiden opp, kan behandles som korrekt (men se § 47E1). Det blir et korrekt utspill hvis spilleføreren eller noen av motspillerne - alt etter hvem som har spilt ut utenfor tur - godtar det ved å gi klart uttrykk for det, eller hvis det spilles et kort fra spilleren i tur etter det ukorrekte utspillet (men se C). Hvis det ikke blir sagt at utspillet godtas, og heller ikke blir gjort noe påspill, skal TL dømme at utspillet gjøres fra riktig hånd (og se § 47B).

B. Når feil motspiller spiller kort til ukorrekt utspill fra spilleføreren
Hvis HM for den hånden spilleførerens utspill utenfor tur kom fra spiller på til det ukorrekte utspillet, blir utspillet stående (men se C) og § 57 brukes.

C. Når et ukorrekt utspill blir fulgt av et korrekt
I overenstemmelse med § 53A, hvis utspillet rettmessig var hos en motstander av spilleren som spilte ut utenfor tur, kan denne motstander gjøre sitt korrekte utspill i det irregulære stikket uten at hans kort blir betraktet som spilt til det ukorrekte utspillet. Når dette skjer blir det korrekte utspillet stående, og alle kort som er spilt til det irregulære stikket kan trekkes tilbake. § 16CD skal brukes, men det er ingen annen korrigering.