§ 52. UNNLATELSE AV Å SPILLE UT ELLER SPILLE ET STRAFFEKORT

A. Motspiller unnlater å spille straffekort
Når en motspiller unnlater å spille ut eller spille et straffekort slik det er fastsatt i § 50 eller § 51, kan han ikke på eget initiativ trekke tilbake et annet kort som han har spilt.

B. Motspiller spiller et annet kort

  1. (a) Hvis en motspiller har spilt ut eller spilt et annet kort når lovene krever at han skal spille et straffekort, kan spilleføreren godta et slikt utspill eller spill.
    (b) Hvis spilleføreren etter et slikt utspill eller spill har gjort et påfølgende spill fra sin egen eller blindemanns hånd, må han godta utspillet eller spillet.
    (c) Hvis det spilte kort blir godtatt ifølge enten pkt. (a) eller pkt. (b) ovenfor, er det uspilte straffekortet fortsatt straffekort.
  2. Hvis spilleføreren ikke godtar det ulovlig utspilte eller spilte kortet, må motspilleren bytte det ut med straffekortet. Ethvert kort som er ulovlig spilt ut eller spilt av motspilleren som ledd i en slik uregelmessighet, blir et stort straffekort.