§ 51. TO ELLER FLERE STRAFFEKORT

A. Når det er den feilendes tur til å spille
Når det er en motspillers tur til å spille og denne motspilleren har to eller flere straffekort som kan spilles på lovlig måte, velger spilleføreren hvilket kort som skal spilles. 

B. Når den feilendes makker har utspillet

  1. (a) Når en motspiller har to eller flere straffekort i samme farge, og spilleføreren krever* at den feilendes makker skal spille ut denne fargen, er kortene i denne fargen ikke lenger straffekort og tas opp. Motspilleren kan spille et hvilket som helst lovlig kort til stikket.
    (b) Når en motspiller har to eller flere straffekort i samme farge, og spilleføreren forbyr* den feilendes makker å spille ut i denne fargen, er kortene i denne fargen ikke lenger straffekort og tas opp. Motspilleren kan spille et hvilket som helst lovlig kort til stikket. Forbudet mot å spille fargen gjelder så lenge spilleren beholder utspillet.
  2. (a) Når en motspiller har straffekort i mer enn én farge (se § 50D2(a)) og hans makker har utspillet, kan spillefører kreve* at motspillerens makker spiller ut en bestemt farge der mot„„spilleren har et straffekort (men da brukes pkt. B1(a) ovenfor).
    (b) Når en motspiller har straffekort i mer enn én farge og hans makker har utspillet, kan spilleføreren forby* motspillerens makker å spille ut en eller flere av disse fargene. Motspilleren tar da opp alle straffekort i de fargene som er forbudt av spilleføreren, og gjør et hvilket som helst lovlig spill til stikket. Forbudet mot å spille fargen(e) gjelder så lenge spilleren har utspillet.

* Hvis spilleren ikke er i stand til å spille ut som det forlanges, se § 59**.