§ 5. TILDELING AV PLASS

A. Startposisjon
TL tildeler hver deltaker (singeldeltaker, par eller lag) en startposisjon ved begynnelsen av sesjonen. Med mindre annet er bestemt, velger hvert medlem av paret eller laget etter gjensidig overenskomst plass blant de plassene de har fått tildelt. Når en spiller først har valgt retning, kan den ikke forandres i løpet av en sesjon uten etter instruks eller godkjennelse fra TL.

B. Forandring av retning eller bord
Spillerne forandrer sin opprinnelige retning eller flytter til et annet bord i samsvar med TLs instrukser. TL er ansvarlig for at instruksene blir klart og tydelig kunngjort, mens hver enkelt spiller er ansvarlig for å flytte til rett tid i samsvar med instruksen, og for å sitte på riktig plass etter hver forflytning.