§ 49. KORT FREMVIST AV EN MOTSPILLER

Unntatt i løpet av normalt spill eller ved anvendelse av lovene (se f.eks. § 47E), gjelder at når en motspillers kort er i en posisjon slik at hans makker kunne ha sett fremsiden av det, eller når en motspiller nevner et kort han har på hånden, så blir ethvert slikt kort straffekort (§ 50). Men se fotnoten til § 68 når det gjelder en motspiller som har avgitt en uttalelse om et ufullstendig stikk som fremdeles spilles, og se § 68B når en motspillers makker protesterer mot en avgivelse av stikk.