§ 48. KORT FREMVIST AV SPILLEFØRER

A. Spillefører viser et kort
Det er ikke restriksjoner på spilleførers fremvisning av kort (men se § 45C2). Kort på spilleførerens eller blindemanns hånd kan ikke bli straffekort. Spillefører er ikke forpliktet til å spille et kort som faller ned ved et uhell.

B. Når spillefører legger ned sine kort med fremsiden opp

  1. Når spillefører legger sine kort med fremsiden opp etter et åpningsutspill utenfor tur, brukes § 54.
  2. Når spillefører viser opp kortene på ethvert annet tidspunkt enn umiddelbart etter et åpningsutspill utenfor tur, kan det betraktes som han har gjort et krav på eller avståelse av stikk (unntatt når det er tydelig at dette ikke var hensikten); § 68 skal da brukes.