§ 47. TILBAKETREKKING AV SPILT KORT

A. På grunn av en korrigering
Et kort som er spilt, kan trekkes tilbake når det kreves for å gjennomføre en korrigering etter en uregelmessighet (men hvis en motspiller trekker et kort tilbake, kan det bli straffekort, se § 49).

B. For å korrigere et ulovlig spill
Et spilt kort kan trekkes tilbake for å korrigere et ulovlig spill. (For motspillere, unntatt slik lovene gir adgang til, se § 49 om straffekort.) For samtidig spill se § 58.

C. For å forandre en angivelse gitt av vanvare
Et spilt kort kan trekkes tilbake og bli satt tilbake på hånden uten annen korrigering etter at en angivelse er endret som tillatt ifølge § 45C4(b).

D. Etter at en motstander har forandret sitt spill
Etter at en motstander har forandret sitt spill, kan et spilt kort bli trukket tilbake uten annen korrigering, og det kan bli erstattet med et annet kort. (§ 16D, og § 62C2 kan bli brukt.)

E. Forandring av spill som er basert på feilinformasjon

  1. Et utspill utenfor tur (eller spill av et kort) kan bli trukket tilbake og satt tilbake på hånden uten annen korrigering dersom spilleren feilaktig har fått beskjed fra en motstander om at det var hans tur til å spille ut/på. VM kan ikke akseptere utspillet eller spillet i slike tilfeller.
  2. (a) En spiller kan uten korrigering trekke tilbake et kort han har spilt som følge av en feilaktig forklaring på en melding eller spill fra en motstander og før det er gitt en korrigert forklaring, men bare hvis det ikke er gjort et påfølgende spill til stikket. Et åpningsutspill kan ikke trekkes tilbake dersom blindemann har vist noe kort.
    (b) Når det er for sent å korrigere et spill etter (a), kan TL fastsette en justert score. 

F. Andre tilbaketrekkinger

  1. Et kort kan bli trukket tilbake etter reglene i § 53.
  2. Et spilt kort kan ikke bli trukket tilbake unntatt som bestemt i denne paragrafen.