§ 46. UFULLSTENDIG ELLER FEILAKTIG ANGIVELSE AV KORT FRA BLINDEMANN

A. Korrekt angivelse av kort fra blindemann
Når spillefører angir et kort som skal spilles fra blindemann, bør han tydelig nevne både farge og rangering av det ønskede kort.

B. Ufullstendig eller feilaktig angivelse
I tilfelle spillefører gir en ufullstendig eller feilaktig angivelse av hvilket kort som skal spilles fra blindemann, gjelder følgende begrensninger (unntatt når spilleføreren helt uomtvistelig har hatt noe annet til hensikt):

 1. (a) Hvis spilleføreren ved spill fra blindemann sier «høyt» eller bruker ord av tilsvarende betydning, betraktes det som om han har angitt det høyeste kortet. 
  (b) Hvis spilleføreren gir blindemann beskjed om å vinne stikket, betraktes det som om han har angitt det laveste kortet som man vet vil vinne stikket. 
  (c) Hvis spilleføreren sier «liten» eller bruker ord av tilsvarende betydning, betraktes det som om han har angitt det laveste kortet.
 2. Hvis spilleføreren angir farge, men ikke en rangering, har han har angitt det laveste kortet i fargen.
 3. Hvis spilleføreren angir en rangering, men ikke en farge:
  (a) Ved utspill betraktes det som om spilleføreren fortsetter den fargen blindemann vant foregående stikk i, forutsatt at det finnes et kort av den angitte rangering i denne fargen.
  (b) I alle andre tilfeller må spilleføreren spille et kort fra blindemann med den angitte rangering hvis det kan gjøres på lovlig måte. Hvis det finnes to eller flere slike kort som kan spilles på lovlig måte, må spilleføreren angi hvilket som skal spilles.
 4. Dersom spillefører angir et kort som ikke finnes hos blindemann, er angivelsen ugyldig og spillefører kan angi et hvilket som helst lovlig kort.
 5. Hvis spilleføreren angir et spill uten å nevne verken farge eller rangering (for eksempel ved å si «spill hva som helst», eller bruker ord av tilsvarende betydning), kan hvem som helst av motspillerne angi et spill fra blindemann.