§ 45. SPILT KORT

A. Spill av kort fra en hånd
Hver av spillerne unntatt blindemann, spiller et kort ved å ta det ut av hånden og legge det på bordet rett foran seg med fremsiden* opp.

B. Spill fra blindemann
Spilleføreren spiller et kort fra blindemann ved å angi kortet muntlig. Deretter plukker blindemann opp kortet og legger det på bordet med fremsiden opp. Om nødvendig kan spilleføreren selv plukke opp det ønskede kortet. 

C. Når et kort må spilles

 1. En motspillers kort som er holdt slik at det er mulig for hans makker å se fremsiden på det, må spilles til det aktuelle stikk (hvis motspilleren allerede har spilt et lovlig kort til det aktuelle stikk, se § 45E).
 2. ‚Spilleføreren må spille et kort fra sin hånd hvis det er
  (a) holdt med fremsiden opp, har berørt eller nesten berørt bordet; eller
  (b) holdt en stund i en stilling som tyder på at det er blitt spilt.
 3. Et kort hos blindemann må spilles hvis spilleføreren med overlegg har berørt det, unntatt når det gjøres enten for å ordne blindemanns kort, eller for å få tak i et kort som ligger over eller under et berørt kort.
 4. (a) Et kort må spilles dersom en spiller nevner det eller på annen måte angir at han har tenkt å spille det.
  (b) Inntil hans makker har spilt et kort, kan en spiller forandre et spill som er angitt av vanvare, dersom det gjøres uten opphold for ettertanke. Hvis en motstander i sin tur har spilt et lovlig kort før angivelsen ble endret, kan denne motstanderen trekke tilbake kortet, sette det tilbake på hånden og erstatte det med et annet kort (se § 47D og § 16D1).
 5. Det kan være tvungent spill av et stort eller lite straffekort (se § 50).

D. Kort som er feil spilt av blindemann
Hvis blindemann plasserer et kort i spilt posisjon uten at det er nevnt av spilleføreren, må kortet trekkes tilbake hvis det blir påpekt før hver side har spilt til neste stikk. En motspiller kan trekke tilbake og sette tilbake på hånden et kort som er spilt etter at feilen ble begått, men før den ble påpekt. Dersom spilleførers HM forandrer sitt spill, kan også spillefører trekke tilbake kortet han deretter spilte til stikket (se § 16D).

E. Fem kort i ett stikk

 1. Når en motspiller spiller et femte kort til et stikk, blir det straffekort etter § 50, med mindre TL dømmer kortet som utspill; i så fall brukes § 53 eller § 56.
 2. Når spilleføreren spiller et femte kort til et stikk fra sin egen hånd eller blindemann, settes det tilbake på hånden uten andre korrigeringer, med mindre TL dømmer kortet som utspill, i så fall brukes § 55.

F. Blindemann angir kort
Etter at blindemanns hånd er lagt med fremsiden opp, kan ikke blindemann berøre eller angi noe kort (unntatt for å ordne kortene) uten instruks fra spilleføreren. Hvis han likevel gjør det, bør TL tilkalles med en gang for å bli informert om det som har skjedd. Når spillet er slutt, skal TL tildele en justert score dersom han mener at blindemann har foreslått et spill og at motspillerne ble skadelidende av det foreslåtte spillet.

G. Snuing av kortene
Ingen av spillerne bør snu sitt kort med fremsiden ned før alle fire spillere har spilt til stikket.
* Åpningsutspillet gjøres med fremsiden ned med mindre regulerende myndighet har bestemt noe annet.