§ 44. SPILLETS AVVIKLING

A. Utspill til et stikk
Spilleren som har utspillet til et stikk, kan spille ut et hvilket som helst kort fra sin hånd (med mindre han er pålagt utspillsbegrensning etter en uregelmessighet begått av hans side).

B. Påfølgende spill til stikket
Etter utspillet spiller hver av de andre spillerne et kort etter tur og de fire kortene som blir spilt på denne måten, utgjør et stikk. (Når det gjelder metoden å spille kortene og ordne stikkene på, se § 45 og § 65.)

C. Kravet om å følge farge
Når det spilles til et stikk, må enhver spiller følge farge såfremt det er mulig. Dette er en plikt som går foran alle andre krav i lovene.

D. Når man ikke kan følge farge
Hvis en spiller ikke kan følge farge, kan han spille et hvilket som helst kort (med mindre spilleren er pålagt en begrensning etter en uregel„„messighet begått av hans side).

E. Stikk som inneholder trumf
Et stikk som inneholder trumf, vinnes av den spilleren som har spilt den høyeste trumf.

F. Stikk som ikke inneholder trumf
Et stikk som ikke inneholder trumf, vinnes av den spilleren som har spilt det høyeste kortet i den utspilte fargen.

G. Utspill til de øvrige stikk etter det første
Utspillet til neste stikk er fra den hånden som vant siste stikk.