§ 43. BLINDEMANNS BEGRENSNINGER
Unntatt som tillatt i § 42

A. Begrensninger av blindemanns rettigheter

 1. (a) Med mindre en annen spiller har gjort oppmerksom på en uregelmessighet, bør blindemann ikke ta initiativ til å tilkalle TL mens spillet pågår.
  (b) Blindemann kan ikke påpeke en uregelmessighet under spillet.
  (c) Blindemann må ikke delta i spillet. Han kan heller ikke komme med noen kommentarer om spillet til spillefører.
 2. (a) Blindemann kan ikke utveksle hender med spillefører.
  (b) Blindemann kan ikke forlate sin plass for å se på hvordan spilleføreren spiller hånden.
  (c) Blindemann kan ikke på eget initiativ se på fremsiden av et kort på noen av motspillernes hender.

B. Dersom blindemann bryter reglene

 1. Blindemann kan få prosedyrestraff etter § 90 for brudd på begrensningene som er nevnt i pkt. A1 eller A2 ovenfor.
 2. Hvis blindemann etter å ha forbrutt seg mot begrensningene som er nevnt under A2
  (a) advarer spilleføreren mot å spille ut fra feil hånd, kan enhver av motspillerne velge hvilken hånd spilleføreren skal spille ut fra.
  (b) er den første som spør spilleføreren om et spill fra dennes hånd medfører revoke, må spilleføreren erstatte sitt spill med et korrekt kort dersom det første var ulovlig. Bestemmelsene i § 64 kommer til anvendelse som om revoken hadde blitt etablert.
 3. Hvis blindemann etter å ha forbrutt seg mot begrensningene under pkt. A2 ovenfor, er den første til å påpeke en uregelmessighet begått av en motstander, er det ingen korrigering. Spillet fortsetter som om det ikke hadde vært noen uregelmessighet. Når spillet er slutt, se § 12B1.