§ 42. BLINDEMANNS RETTIGHETER

A. Absolutte rettigheter

  1. Blindemann har rett til, i TLs nærvær, å gi informasjon om fakta eller om lovene.
  2. Blindemann kan holde telling på vunne og avgitte stikk.
  3. Blindemann spiller sine egne kort som spilleførerens hjelper og etter dennes instrukser (hvis blindemann antyder eller foreslår et spill, se § 45F).

B. Rettigheter som kan tapes
Blindemann har andre rettigheter; disse er forklart og avgrenset etter bestemmelsene i § 43.

  1. Blindemann kan spørre spillefører (men ikke en motspiller) om han likevel har et kort i den spilte fargen når han har unnlatt å følge farge til et stikk. 
  2. Blindemann kan forsøke å forhindre at spilleføreren begår en uregelmessighet.
  3. Blindemann kan påpeke enhver uregelmessighet, men bare etter at spillet av hånden er avsluttet.